AŞIDAN SONRA ANTİKOR KONTROLÜ

Bildiğiniz üzere hızlı tanı kitleri kişilerin Covid-19 virüsüne yakalandıklarında , hastalığa karşı antikor geliştirip geliştiremediklerinin tespitinde çok önemli bir role sahip.

Dünya genelinde ve ülkemizde de aşı uygulamalarının başlaması ile birlikte kişilerin aşılamadan sonra antikor geliştirmeleri hedeflenmekte ve Covid-19 virüsüne karşı bağışıklık kazanmaların sağlanması umulmaktadır.

Kişilerin hastalıklara karşı antikor geliştirmelerinde önemli rolü olan aşıların etkinlikleri de kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir.

Bazı insanlarda aşılar başarılı olurken bazı insanlarda aşı olmalarına rağmen vücutları savunma geliştirememekte ve hastalıklara maruz kalabilmektedir.

Covid-19 Virüsüne yakalanan kişilerde bu durum biraz daha fazla gözlemlenmekte ve pek çok insan aşı uygulanmasına rağmen vücutları antikor geliştiremediği için hastalığa yakalanmaktadır.

Covid-19 Virüsüne karşı gelişen antikorun da vücutta kalma süresi yine kişiden kişiye farklılık göstermekte ve en çok 6 ay süre ile varlık göstermektedir. Bu bakımdan kişilerin antikor durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri çok büyük önem arz etmektedir.

Quicktest Hızlı Antikor Tanı Kiti ile , aşı uygulamasından sonraki 4. Günden itibaren antikor geliştirilip geliştirilmediği 5-7 dakika arasında hızlı bir şekilde tespit edilebilir.

Quicktest Hızlı Antikor Tanı kiti , hali hazırda Türkiye de pek çok Kamu Kurumu , Belediyeler ve ülkenin en önde gelen holding ve şirketleri tarafından tercih edilmiş ve halen düzenli olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

Ürünümüz , Avustralya Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmış olarak ülke genelinde pek çok kurum tarafından güvenle kullanılmaktadır.

Ürün halen %98.89 total doğruluk oranı ve %99.8 hassasiyeti ile Ülkemizin en çok tercih edilen Hızlı Tanı Kiti olma özelliğine sahiptir.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tarafından testleri yapılarak Uygunluğu teyit edilen  Quicktest Hızlı Tanı Kitimiz T.C Sağlık Bakanlığınca da Bakanlık sistemine kayıt edilmiştir.

Referanslarımız